:: เครื่องควบคุมไฟ ::
เครื่องควบคุมไฟวิ่ง  เหมาะสำหรับไฟตามท้องถนน หรือ ร้านค้าต่างๆ