:: เครื่องควบคุมไฟ ::
เครื่องควบคุมไฟวิ่ง  เหมาะสำหรับไฟตามท้องถนน หรือ ร้านค้าต่างๆ

 

GT-100

 

DIMMAX

 

 
PRO-LOGIC