HOME  /  HARDWARE
กรรไกรตัดกิ่งไม้สเตนเลส (ปากโค้ง)
No. CB-2410
รายละเอียด:
สั่งซื้อขั้นต่ำ 6 อัน
ขนาด 7.1/2"
บรรจุกล่องละ 6 อัน
ลังละ 60 อัน

อันละ 120.-

กรรไกรตัดกิ่งไม้สเตนเลส (ตัดโลหะได้)
No. MT-555
รายละเอียด:
สั่งซื้อขั้นต่ำ 6 อัน
ขนาด 8"
บรรจุลังละ 60 อัน

อันละ 140.-

กรรไกรตัดกิ่งไม้สเตนเลส (แถมสปริงและใบมีด)
No. ST-222
รายละเอียด:
สั่งซื้อขั้นต่ำ 6 อัน
ขนาด 8"
บรรจุกล่องละ 6 อัน
ลังละ 60 อัน

อันละ 100.-

กรรไกรตัดท่อ PVC (ใบมีดเกรด SKS-9)
No. PC-301L
รายละเอียด:
สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 อัน
ขนาด 42 mm
บรรจุลังละ 60 อัน

อันละ 400.-

กรรไกรตัดท่อ PVC
No. FMY-13
รายละเอียด:
สั่งซื้อขั้นต่ำ 6 อัน
ขนาด 42 mm
บรรจุลังละ 24 อัน

อันละ 400.-

กรรไกรตัดท่อ PVC (ใบมีดสเตนเลส)
No. ANT-PC-303F
รายละเอียด:
สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 อัน
ขนาด 36 mm (1-1/2")
บรรจุลังละ 72 อัน

อันละ 200.-

กรรไกรตัดท่อ PVC (ใบมีดเกรด SKS-9)
No. PC-336
รายละเอียด:
สั่งซื้อขั้นต่ำ 6 อัน
ขนาด 63 mm
บรรจุลังละ 24 อัน

อันละ 740.-

กรรไกรตัดหญ้าด้ามยาง
No. 0181
รายละเอียด:
สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 อัน
ขนาด 24"
บรรจุลังละ 12 อัน

อันละ 380.-

กรรไกรตัดหญ้าด้ามอัลลอยสตีล
No. L-10
รายละเอียด:
สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 อัน
ขนาด 25"
บรรจุลังละ 12 อัน

อันละ 710.-