เครื่องควบคุมอุณหภูมิบัดกรี
FX-801
ชุดเครื่องดูดตะกั๋ว
FR-410
หัวแร้งพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ
FX-889


Soldering & Desoldering toolsElectronic toolsMeasuring & Panel metersHeat-Shrinkable & insulation tubesElectronic toolsHeat-Shrinkable & insulation tubesAcoustic componentsHot air gun and Glue gunELECTRONIC PARTS

วันหยุดประเพณี ประจำปี 2559
บริษัทฯ ขอแจ้งวันหยุดประเพณี
กิจกรรม ประจำปี 2559
กิจกรรมต่างๆของบริษัท